Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 750.000₫ 550.000₫ Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 750.000₫ 350.000₫ Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
342.000₫ 186.000₫ Miễn phí
.name.vn 74.000₫ 39.000₫ Miễn phí

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 228.800₫ 350.000₫ 228.800₫
.net 290.000₫ 300.000₫ 290.000₫
.org 280.000₫ 310.000₫ 280.000₫
.biz 300.000₫ 320.000₫ 300.000₫
.info 320.000₫ 340.000₫ 320.000₫
.asia 390.000₫ 370.000₫ 390.000₫
.mobi 430.000₫ 450.000₫ 430.000₫
.xxx 2.730.000₫ 2.750.000₫ 2.730.000₫
.tv 890.000₫ 900.000₫ 890.000₫
.co 800.000₫ 820.000₫ 800.000₫
.us 230.000₫ 250.000₫ 230.000₫
.eu 250.000₫ 270.000₫ 250.000₫
.site 930.000₫ 910.000₫ 930.000₫
.tel 330.000₫ 310.000₫ 330.000₫

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 297.000₫ 238.700₫ 297.000₫
.top 376.200₫ 376.200₫ 376.200₫
.in 425.700₫ 425.700₫ 425.700₫
.co.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.firm.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.net.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.org.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.com.co 783.200₫ 783.200₫ 783.200₫
.me 579.700₫ 579.700₫ 579.700₫
.online 1.014.200₫ 1.014.200₫ 1.014.200₫
.cc 754.600₫ 754.600₫ 754.600₫
.name 232.100₫ 232.100₫ 232.100₫
.gen.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.ind.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.tw 927.300₫ 927.300₫ 927.300₫
.land 684.200₫ 684.200₫ 684.200₫
.company 452.100₫ 452.100₫ 452.100₫
.gift 463.100₫ 463.100₫ 463.100₫
.website 492.800₫ 492.800₫ 492.800₫
.ws 533.500₫ 533.500₫ 533.500₫
0981515060